Website Design en Ontwikkeling

Je beschikt over een login met beperkte toegangsrechten waarmee je via een gebruiksvriendelijke interface de meeste inhoudelijke zaken zelf kan aanpassen.
Elementen die de werking of layout van de website beïnvloeden kan je niet zelf aanpassen. Als daar toch wijzigingen moeten gebeuren kan je mij hiervoor contacteren.

In uitzonderlijke gevallen kan je volledige administrator-toegang krijgen. Dit brengt echter bepaalde risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee.
Indien door bepaalde handelingen van jouw kant de website (gedeeltelijk) niet meer functioneert kan ik dit oplossen maar deze interventie is niet zonder kosten.

Na 24 maanden of betaling van het saldo voor de nog resterende maanden ben je 100% eigenaar van de website en zijn er 3 mogelijkheden:

  • Je neemt de website volledig over en zorgt zelf voor hosting, onderhoud, …
  • Je kiest ervoor om de website onder mijn beheer te laten tegen een voordeeltarief (25% korting)
  • Je kiest ervoor om je website volledig te vernieuwen en we starten een nieuwe overeenkomst.

Je gaat een overeenkomst aan voor 24 maanden of de overeengekomen termijn. Na deze periode is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.
Je kan er natuurlijk steeds voor kiezen om het openstaande saldo vervroegd af te lossen.

Onder inhoudelijke aanpassingen valt het wijzigen van teksten of afbeeldingen op bestaande pagina’s.
Toevoegen van nieuwe pagina’s en functionaliteiten (b.v. een formulier, een fotogallerij, …) valt niet onder inhoudelijke aanpassingen

Beheer van WordPress Websites

Je beschikt over een login met beperkte toegangsrechten waarmee je via een gebruiksvriendelijke interface de meeste inhoudelijke zaken zelf kan aanpassen.
Elementen die de werking of layout van de website beïnvloeden kan je niet zelf aanpassen. Als daar toch wijzigingen moeten gebeuren kan je mij hiervoor contacteren.

In uitzonderlijke gevallen kan je volledige administrator-toegang krijgen. Dit brengt echter bepaalde risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee.
Indien door bepaalde handelingen van jouw kant de website (gedeeltelijk) niet meer functioneert kan ik dit oplossen maar deze interventie is niet zonder kosten.

WordPress Ondersteuning & Consultancy

Ik ben gespecialiseerd in WordPress maar heb ook (beperkte) ervaring met andere CMS systemen zoals Drupal en Craft.
Verder heb ik ook kennis van O365, Google Workspace en algemeen beheer van Linux systemen.

Ik probeer zo flexibel mogelijk te zijn. Voor een project-gebaseerde opdracht zoals de ontwikkeling van een website kunnen we een vaste prijs vastleggen.
Voor opdrachten zoals support spreken we een dagtarief af in functie van de duurtijd. Heel specifieke taken kunnen uitgevoerd worden aan uurtarief.