De federatie van de digitale dienstverleners

FeWeb is de Federatie voor Webbedrijven. De organisatie werkt aan het professionaliseren en het bundelen van de internetsector, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Dit doen ze door zich te richten op belangenbehartiging, de promotie van de sector en het waken over en het bevorderen van de kwaliteit. Op dit moment telt FeWeb 520 leden.

Digitale bedrijven met meerwaarde

De FeWeb-leden zijn niet alleen expert in hun deelgebied, ze respecteren bovendien de FeWeb Gedragscode. Deze code heeft als doel om de relatie tussen de digitale partner en de klant te optimaliseren door deze transparanter en professioneler te maken.

FeWeb-leden herken je aan het FeWeb Member-logo dat ze in hun communicatie voeren. Dit is geen kwaliteitslabel, maar wel een aanduiding dat het bedrijf het vertrouwen waard is.